Zásady ochrany osobných údajov

 

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku.  Jacobs Douwe Egberts ("JDE") sa venuje ochrane súkromia tých, ktorí navštívia našu webovú stránku. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedené pravidlá.  

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Pravidelne sa informujte o týchto Zásadách ochrany osobných údajov,  aby ste boli informovaní o našich aktuálnych činnostiach pri spracovaní osobných údajov. 

 1. Správca osobných údajov 

JDE (JACOBS DOUWE EGBERT SK, s.r.o., so sídlom Tower 115, Pribinova 25, 811 09  Bratislava, ďalej tiež "MY") je správcom vašich osobných údajov, čo znamená, že sme zodpovední za to, ako a prečo sa vaše osobné údaje spracúvajú. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, spracovávame a zdieľame vaše osobné údaje a vzťahujú sa na všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď s nami komunikujete: 

 • návštevou našich internetových stránok;
 • prihlásením sa kodberunašich newsletterov;  
 • inými formami komunikácie (vrátane služieb zákazníkom, platforiem sociálnych médií).

 

 1. Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov  

V nasledujúcej časti nájdete informácie o tom, ako zhromažďujeme vaše osobné údaje, na aké účely spracovávame vaše údaje, na akom právnom základe tak robíme a ako dlho uchovávame vaše údaje. 

Právny základ pre spracovanie vašich údajov vznikne, pokiaľ je splnena jedna alebo viaceré z nasledujúcich podmienok:  

 • Súhlas: Dali ste nám svoj súhlas s používaním vašich informácií, ktoré môžu byť kedykoľvek odvolané, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Zmluva: Máte/ alebo sa chystáte uzavrieť s nami dohodu a vaše informácie sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované produkty alebo služby, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Zákonná povinnosť: Môžeme byť povinní spracovať vaše informácie, aby sme splnili určité zákonné povinnosti, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Oprávnený záujem: Vaše informácie môžeme použiť,pokiaľ na to máme oprávnený záujem myalebo tretia strana. To sa deje len v prípadoch, keď si myslíme, že spôsob, akým používame vaše údaje, významne neovplyvní vaše súkromie alebo by ste ho očakávali, alebo k tomu existuje vážny dôvod, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

 

 1. Doba uschovania 

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, vaše osobné údaje vymažeme, ak už nie sú potrebné na príslušné účely spracovania a žiadne zákonné povinnosti uchovávania nie sú v rozpore s vymazaním. 

 

 1. Využitie údajov 

Keď navštívite našu webovú stránku, náš webový server dočasne vyhodnocuje údaje o používaní na štatistické účely s cieľom zlepšiť kvalitu našich webových stránok. Tieto údaje zahŕňajú: 

- názov a adresu požadovaného obsahu, 

- dátum a čas dotazu, 

- objem prenesených údajov, 

- stav prístupu (prenášaný obsah, obsah sa nenašiel), 

- opis použitého webového prehliadača a operačného systému, 

- odkaz na sprostredkovanie, ktorý označuje, z ktorej stránky ste sa dostali k našej, 

- IP adresu žiadajúceho počítača, ktorá je skrátená tak, aby už nebolo možné stanoviť osobný odkaz. 

Vyššie uvedené údaje denníka webových stránok  budú vyhodnotené iba anonymne. 

 

 1. Súbory cookies a sledovacie technológie 

JDE a naši partneri tretích strán používajú súbory cookies a podobné technológie, ako sú pixely, tagy (značky), webové majáky(ďalej len "cookies") a iné identifikátory, aby vám poskytli čo najlepšie služby a optimalizovali výkonnosť našich webových stránok. Tieto súbory cookie nám môžu tiež pomôcť zapamätať si vaše preferencie, porozumieť interakciám používateľov, ako aj prispôsobiť našu webovú stránku a marketingovú komunikáciu.  

Upozorňujeme, že používanie obsahu a funkcií tretích strán môže mať za následok spracovanie vašich údajov mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo umožnili podniknúť právne kroky. 

Ak využívame poskytovateľov v tretích krajinách, v ktorých nie je zaručená zodpovedajúca  úroveň ochrany a vy dávate svoj súhlas, prenos do tejto tretej krajiny je založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Váš súhlas/ Odvolanie súhlasu    

Svoj súhlas s umiestnením súborov cookies môžete kedykoľvek odvolať alebo inak upraviť nastavenia súborov cookies prostredníctvom nášho odkazu: < banner súborov cookies>. 

 

 1. Nevyhnutne potrebné cookies 

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby webová stránka fungovala a v našich systémoch ich nie je možné vypnúť. Zvyčajne sú nastavené len ako reakcia na vami vykonané akcie, ktoré predstavujú požiadavku na služby, ako je nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookies blokoval alebo Vás na tieto súbory cookies upozorňoval, potom ale niektoré časti internetových stránok nebudú fungovať.   

Tieto súbory cookies zvyčajne  neukladajú žiadne osobne identifikovateľné informácie. Vo výnimočných prípadoch, keď tieto súbory cookies umožňujú osobný odkaz, je spracovanie založené na oprávnenom  záujme. 

 

Súbor Cookie/ Poskytovateľ

 

Účel

Doba uchovávania

 

Primeraná úroveň ochrany údajov

 

Blueconic

Platforma na správu súhlasu

Údaje uchovávané po dobu 1,5 roka - alebo kratšiu dobu, ak sú súbory cookies vymazané zo zariadenia alebo je súhlas odvolaný.

Spracovanie v rámci EÚ/EHP

One trust

Platforma na správu súhlasu

Údaje uchovávané po dobu 1 roka - alebo kratšiu dobu, pokiaľ sú súbory cookies vymazané zo zariadenia alebo je súhlas odvolaný.

 

Spracovanie v rámci EÚ/EHP

__Request Verification Token

Jedná sa o súbor cookies proti neoprávnenému prístupu, nastavený webovými aplikáciami vytvorenými pomocou ASP.NETMVC technológií.

Do zatvorenia prehliadača

Nie sú uchovávané žiadne údaje o používateľovi a sú zničené pri zatvorení prehliadača.

ARRAffinity

Tento súbor cookies je nastavený webovými stránkami spustenými na cloudovej platforme Windows Azure. Používa sa na vyvažovanie zaťaženia, aby sa zabezpečilo, že požiadavky na stránku návštevníka sú smerované na rovnaký server v ľubovoľnej relácii prehliadania.

Do zatvorenia prehliadača

Údaje uložené v dátových centrách EÚ. Primeraná úroveň ochrany.

 1. Funkčné súbory cookie 

 

Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke zapamätať si vaše voľby,  zlepšiť vaše skúsenosti a  zlepšiť rýchlosť a efektívnosť odozvy, uložením určitých často prístupných informácií. Súbory cookies napríklad na zapamätanie vašich nastavení zobrazenia (napr. jazyk, veľkosť písma), obsah nákupného košíka, vykresľovanie písiem a vytvorenie responzívnej webovej stránky dokonale vybavenej pre vaše zariadenie alebo na zapamätanie hľadaného výrazu alebo zvoleného filtra, ktorý ste použili.  Môžete sa rozhodnúť nepovoliť niektoré z týchto súborov cookie; Môže to však mať vplyv na vaše skúsenosti so stránkou a službami, ktoré sme schopní ponúknuť. 

Funkčné súbory cookies sa umiestňujú na základe oprávneného záujmu a môžu slúžiť pre nasledujúce účely:  

 • overenie používateľov na zabezpečené prihlásenie; 
 • ukladanie preferencií, ako je jazyk, poloha, počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa majú zobraziť atď.; 
 • ukladanie nastavení pre optimálne zobrazenie videa, ako je veľkosť medzi pamäte a podrobnosti o rozlíšení obrazovky; 
 • identifikáciu zneužitia našich webových stránok a služieb, napríklad zaznamenaním niekoľkých po sebe nasledujúcich neúspešných pokusov o prihlásenie. 

 

Súbor cookies/ Poskytovateľ

 

Účel

Doba uchovávania

 

Primeraná úroveň ochrany údajov

Amazon

AWSALBCORS

Tento súbor cookie je spravovaný spoločnosťou AWS a používa sa na vyvažovanie zaťaženia.

7 dní

Súbory cookies AWSALB sú šifrované a neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie.

Amazon

AWSALB

Vyrovnávač zaťaženia aplikácie AWS ELB

7 dní

AWSALB cookies sú šifrované a neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie.

 1. Analytické cookies 

 Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používate webovú stránku. Tieto súbory cookies používame na webovú analýzu, ktorá nám umožňuje štatisticky monitorovať, ako ľudia používajú našu webovú stránku, aby nám pomohli zlepšiť naše online ponuky, ako aj otestovať rôzne nápady na dizajn pre konkrétne stránky.  

Tieto služby nám poskytujú nezávislé spoločnosti zaoberajúce sa meraním a výskumom, takže niektoré z týchto súborov cookies môže nastaviť spoločnosť tretej strany. Tieto  spoločnosti tretích strán a súvisiace súbory cookies sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Poskytovateľ tretia strana

Nástroj

Maximálna doba uchovávania

Primeraná úroveň ochrany údajov

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA)

Google Analytics

26 mesiacov

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

 

 1. Reklamné súbory cookies  a Technológie sledovania 

Tieto súbory cookies môžu naši reklamní partneri nastaviť prostredníctvom našich stránok. Tieto partnerské spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookies nepovolíte, zažijete menej cielenú reklamu. 

Používame tiež  technológie sledovania medzi zariadeniami, ktoré nám pomáhajú  vykonávať marketingové analýzy, vytvárať vlastné publikum a zobrazovať vám cielenú reklamu na iných webových stránkach na základe vašej návštevy našich webových stránok.   

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1písm.a) GDPR, ak ste svoj súhlas udelili prostredníctvom nášho banneru pre udelenie súhlasu. 

Váš súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. 

Ako funguje sledovanie? 

Keď navštívite naše webové stránky, je možné, že nižšie uvedení poskytovatelia tretích strán môžu získať identifikačné charakteristiky vášho prehliadača alebo koncového zariadenia (napr. odtlačok prsta prehliadača), vyhodnotiť vašu IP adresu, uložiť alebo extrahovať identifikačné charakteristiky vo vašom koncovom zariadení (napr. súbory cookies) alebo získať prístup k jednotlivým sledovacím pixelom. 

Tieto tretie strany môžu používať individuálne charakteristiky na identifikáciu vášho koncového zariadenia na iných webových stránkach. Môžeme poveriť týchto poskytovateľov tretích strán, aby vám zobrazovali reklamy na základe navštívených stránok na našich webových stránkach. 

Čo znamená sledovanie medzi zariadeniami? 

Ak sa prihlásite k poskytovateľovi tretej strany s vašimi užívateľskými údajmi, príslušné identifikačné charakteristiky rôznych prehliadačov a koncových zariadení môžu byť navzájom prepojené. Ak napríklad poskytovateľ tretej strany vytvoril jedinečný identifikátor pre každý prenosný počítač, stolný osobný počítač, smartfón alebo tablet, tieto individuálne identifikátory môžu byť navzájom spojené hneď, ako sa prihlásite do služby tretej strany pomocou prihlasovacích údajov. To umožňuje tretej strane zacieliť naše reklamné kampane na viacerých zariadeniach. 

Ktorých poskytovateľov tretích strán v tejto súvislosti používame? 

Poskytovatelia tretích strán, s ktorými spolupracujeme na reklamné účely, sú uvedení nižšie. Ak sa údaje spracúvajú mimo EÚ alebo EHP v tejto súvislosti, upozorňujeme, že existuje riziko, že miestne orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a monitorovania bez toho, aby ste boli informovaní alebo mali právo odvolať sa. Ak využívame poskytovateľov v tretích krajinách bez primeranej úrovne ochrany a vy dávate svoj súhlas, prenos do tejto tretej krajiny je založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

Poskytovateľ tretia strana

Nástroj

Účel

Maximálna doba uchovávania

Primeraná úroveň ochrany údajov

Facebook (USA a/alebo Írsko)

Vlastný okruh používateľov Facebooku

Umožňuje nám sledovať aktivity, ktoré ľudia podniknú na našich webových stránkach, aby sme mohli vytvárať okruh používateľov Facebooku, k vytváraniu cieľových skupín a vyhľadávať nových potenciálnych zákazníkov.

Maximálny čas, počas ktorý ľudia zostanú vo vlastnom publiku z našich webových stránkach alebo mobilnej aplikácie, je 180 dní. Po 180 dňoch budú ľudia, ktorí boli na webovej stránke Custom Audience, odstránení, pokiaľ sa znova nevrátia na napr. webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu.

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

Google LLC (USA)

DoubleClick Floodlight / DoubleClick / GA Audiences

DoubleClick Floodlight nám umožňuje sledovať a vytvárať prehľady konverzií (aktivít používateľov, ktorí navštívia naše stránky, po zobrazení alebo kliknutí na niektorú reklamu) a vyhodnocovať účinnosť kampane.

 

DoubleClick nám umožňuje optimalizovať reklamu podľa chovania užívateľa na internetových stránkach, jeho charakteristiky a záujmu o internetové reklamy. Pomáha spravovať digitálne kampane na webových stránkach a mobilných zariadeniach.

 

Ga Audiences nám umožňuje vytvárať okruhy používateľov na Google Analytics na účely remarketingu a oslovovanie ľudí, ktorí sa predtým zaujímali o naše produkty alebo služby.

IP adresy sú anonymizované po deviatich mesiacoch a údaje v súboroch cookies sú anonymizované po 18 mesiacoch. Aktuálne sa nepoužívajú.

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

YouTube / Google (USA)

SÚHLAS

 

YouTube je platforma vlastnená spoločnosťou Google na hosťovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených na webových stránkach, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Googlu s cieľom zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom webových stránok v širokej škále ich vlastných a iných webových stránok.

IP adresy sú anonymizované po deviatich mesiacoch a údaje v súboroch cookie sú anonymizované po 18 mesiacoch. Aktuálne sa nepoužívajú.

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

YouTube / Google (USA)

VISITOR_INFO1_LIVE

Tento súbor cookie sa používa ako jedinečný identifikátor na sledovanie prezerania videí.

180 dní

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

YouTube / Google (USA)

YSC

 

YouTube je platforma vlastnená spoločnosťou Google na hosťovanie a zdieľanie videí. YouTube zhromažďuje údaje o používateľoch prostredníctvom videí vložených na webových stránkach, ktoré sú agregované s profilovými údajmi z iných služieb Googlu s cieľom zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom webových stránok v širokej škále ich vlastných a iných webových stránok.

Do zatvorenia prehliadača

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

LinkedIn

LinkedIn Pixels

Personalizovaná reklama od Spoločnosti Pink Squid Ltd

2 roky

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

 

 1. Vložené videá 

Na našich webových stránkach vkladáme videá, ktoré nie sú hosťované na našich serveroch. Aby sme zabezpečili, že prístup k našim webovým stránkam obsahujúcim vložené videá automaticky nepovedie k stiahnutiu obsahu tretích strán, ako prvý krok zobrazujeme iba lokálne hosťované ukážkové obrázky videí. V dôsledku toho poskytovateľ- tretia strana nedostáva žiadne informácie. 

Až po kliknutí na obrázok ukážky sa stiahne obsah od poskytovateľa tretej strany. To poskytuje tretej strane informácie, ktoré ste získali na našich stránkach, a údaje o používaní technicky potrebné na tento účel. Okrem toho je poskytovateľ- tretia strana, schopný implementovať sledovacie technológie. Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov poskytovateľom – treťou stranou. Kliknutím na obrázok ukážky nám dávate súhlas na stiahnutie obsahu od poskytovateľa- tretej strany. 

Vloženie je založené na vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR za predpokladu, že ste udelili svoj súhlas kliknutím na obrázok ukážky. Upozorňujeme, že vloženie mnohých videí vedie k spracovaniu vašich údajov mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo umožnili podniknúť právne kroky. Ak využívame poskytovateľov v tretích krajinách, bez primeranej úrovne ochrany a vy dávate svoj súhlas, prenos do tejto tretej krajiny je založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

Tretia strana

Poskytovateľ

Primeraná úroveň ochrany údajov

Odvolanie súhlasu

YouTube / Google (USA)

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

Ak kliknete na obrázok s ukážkou, obsah poskytovateľa tretej strany sa okamžite stiahne.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, kliknite na <banner súhlasu> a zmeňte svoje nastavenia prostredníctvom nášho banneru (Spracovanie údajov tretími stranami).

Vimeo (USA)

Nie je primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje sa prenášajú na základe čl. 49 ods. 1a GDPR.

Ak kliknete na obrázok s ukážkou, obsah poskytovateľa tretej strany sa okamžite stiahne.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, kliknite na <banner súhlasu> a zmeňte svoje nastavenia prostredníctvom nášho banneru (Spracovanie údajov tretími stranami).

 1. Mapové služby 

Na naše webové stránky vkladáme mapové služby, ktoré nie sú uložené na našich serveroch. Aby sme zabránili automatickému sťahovaniu obsahu tretích strán, pri návšteve našich webových stránok s vloženými mapovými službami, zobrazujeme iba lokálne uložené obrázky máp ako prvý krok. Poskytovateľ – tretia strana tak neobdrží žiadne inormácie. 

Až po kliknutí na obrázok ukážky sa stiahne obsah tretej strany. To poskytuje tretej strane informácie, ktoré ste získali na našich stránkach, a údaje o používaní technicky potrebné na tento účel. Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov poskytovateľom tretej strany. 

Kliknutím na obrázok ukážky nám dávate súhlas na stiahnutie obsahu poskytovateľa tretej strany. 

Právnym základom pre spracovanie vložených údajov, je podľa čl. 6 ods. - GDPR Váš súhlas, za predpokladu, že ste predtým udelili svoj súhlas kliknutím na obrázok ukážky.  

Upozorňujeme, že vloženie niektorých mapových služieb znamená, že vaše údaje môžu byť spracované mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo umožnili podniknúť právne kroky. Ak využívame poskytovateľov v tretích krajinách bez primeranej úrovne ochrany a vy dávate svoj súhlas, prenos do tejto tretej krajiny je založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 1.  Kontaktujte nás 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára na tejto webovej stránke alebo telefonicky.  

Keď použijete náš kontaktný formulár, budeme od vás požadovať, poskytnutie údajov označených ako povinné. 

Údaje, ktoré sú potrebné na zodpovedanie vašej otázky, spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete (dátové polia označené písmenom a *), sa spracúvajú na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas deklarujete zaslaním formulára.  

Vaše údaje budú spracované iba na zodpovedanie vašej žiadosti. Vaše údaje vymažeme, ak už nie sú potrebné a neexistujú žiadne zákonné povinnosti na ich uchovávanie. 

Keď kontaktujete náš zákaznícky servis telefonicky, môžeme zhromažďovať zvukové nahrávky vášho hovoru na základe vášho výslovného súhlasu. Budeme vás o tom informovať aj v príslušnej telefonickej správe. Údaje sa používajú na odpovedanie na vaše požiadavky týkajúce sa služieb zákazníkom. Ak sa zaznamenávajú hovory, údaje sa používajú na účely školenia a starostlivosti o zákazníkov.   

Ak je spracovanie vašich údajov založené na oprávnenom záujme v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti totomu spracovaniu. Ak to chcete urobiť, použite e-mailovú adresu uvedenú na konci týchto Zásad.  

Okrem toho môžete kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas so spracovaním vašich dobrovoľne poskytnutých informácií. Ak to chcete urobiť, použite e-mailovú adresu uvedenú na konci týchto Zásad. 

Osobné údaje spracúvané zákazníckym servisom sa vymažú 6 mesiacov po vyriešení prípadu, pre ktorý boli zhromaždené. 

 1. „Captcha“  

Na ochranu našich webových formulárov pred automatizovanými požiadavkami používame systém Google reCAPTCHA od spoločnosti Google LLC. V rámci funkcie captcha môžete byť požiadaní, aby ste vykonali konkrétnu úlohu alebo kliknite na určité začiarkavacie políčka. Vstup používateľa požadovaný v tomto kontexte a v prípade potreby pohyby myši sa používajú na určenie, či vstup pochádza od osoby alebo automatizovaného programu. 

Keďže funkciu Captcha poskytuje tretia strana, zobrazenie captcha spôsobí stiahnutie obsahu tretích strán. To poskytuje tretej strane informácie, ktoré ste získali na našich stránkach, a údaje o používaní technicky potrebné na tento účel. Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov poskytovateľom tretej strany. 

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas udeľujete pomocou našich webových formulárov, ktoré sú chránené reCAPTCHA. Na týchto stránkach sa zobrazí zodpovedajúci indikátor. 

Upozorňujeme, že používanie funkcie Captcha môže mať za následok spracovanie vašich údajov mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo umožnili podniknúť právne kroky. Ak využívame poskytovateľov v tretích krajinách bez primeranej úrovne ochrany a vy dávate svoj súhlas, prenos do tejto tretej krajiny je založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 1. Zásuvné moduly sociálnych médií 

Na našich internetových stránkach môžeme povoliť používanie zásuvných modelov (pluginov) sociálnych médií,  ako sú  Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. Z dôvodu ochrany údajov však tieto pluginy sociálnych médií integrujeme iba do deaktivovanej podoby. Preto, keď navštívite naše internetové stránky, žiadne údaje sa neprenášajú do služieb sociálnych médií, pokiaľ  neaktivujete  príslušný sociálny plugin, kliknutím na obrázok alebo ikonu náhľadu pripojenú  k požadovanej platforme sociálnych médií.   

Ak kliknete na  plugin,  platforma sociálnych médií dostane informácie o vašej návšteve, našich webových stránok. To sa deje bez ohľadu na to, či ste si zaregistrovali účet v príslušnej službe sociálnych médií. Ak ste prihlásení, údaje môžu byť priamo priradené k vášmu profilu na sociálnych médiách. Tieto informácie môžu tiež použiť na vytvorenie používateľských profilov založených na vašich údajoch a ich použitie na účely personalizovanej reklamy. 

JDE nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov a/alebo postupy tretích strán. Pri  aktivácii alebo prepojení na inú webovú stránku alebo  platformu,  by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke alebo  platforme. 

Právnym základom pre túto integráciu je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 GDPR, ak ste udelili svoj súhlas kliknutím na obrázok ukážky. Upozorňujeme, že integrácia mnohých sociálnych pluginov znamená, že vaše údaje sa spracúvajú mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby ste boli informovaní alebo mali právo odvolať sa.  

Ak používame poskytovateľov v tretích krajinách bez primeranej úrovne ochrany a vy poskytnete svoj súhlas, prenos do tejto tretej krajiny je založený na článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Ak si už neželáte, aby vaše osobné údaje boli spracované aktivovanými sociálnymi pluginmi, môžete zabrániť budúcemu spracovaniu kliknutím na obrázok ukážky alebo ikonu príslušného sociálneho pluginu. 

 

 

 1. Registrácia a doručenie bulletinu 

Môžete sa zaregistrovať, aby ste dostali náš newsletter na našej webovej stránke. Upozorňujeme, že na dokončenie registrácie k odberu newsletteru,  potrebujeme od Vás určité údaje (minimálne vašu e-mailovú adresu).  

Newsletter vám zašleme len vtedy, ak ste nám dali svoj súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 gdpr. Po ukončení registrácie newslettera na našej webovej stránke dostanete potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli (dvojitý prihlásenie).  

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Jednoduchý spôsob, ako odvolať svoj súhlas, je napríklad použiť odkaz na zrušenie odberu uvedený v každom newsletri. 

Vaše údaje a vaše preferencie sa uchovávajú až do odvolania vášho súhlasu. Vymažeme vám  údaje 2 roky od dátumu zberu údajov alebo posledného kontaktu (žiadosť o informácie alebo kliknite na odkaz v e-maile).   

V rámci procesu registrácie newslettera ukladáme určité údaje okrem vyššie uvedených údajov, pokiaľ je to potrebné na preukázanie toho, že ste sa zaregistrovali do nášho bulletinu. To môže zahŕňať uloženie úplnej IP adresy v čase registrácie alebo potvrdenia bulletinu, ako aj kópiu nami zaslaného potvrdzujúceho emailu.  

Právnym základom spracúvania údajov je náš oprávnený záujem, aby sme mohli zohľadniť zákonnosť doručenia newslettera podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. 

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newsletteru, môžeme vás požiadať, aby ste v rámci procesu registrácie súhlasili s ďalším sledovaním newsletteru. 

Ak nám poskytnete príslušný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 GDPR, do našich newsletterov zahrnieme individuálnu sledovaciu technológiu, s ktorou môžeme rozpoznať, kedy bol newsletter zaslaný vám, otvorený, a na ktoré odkazy z newletteru ste klikli. 

 

 1. Ďalšie prenosy údajov  

JDE nebude zdieľať, predávať, prenášať ani inak šíriť vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pokiaľ to nie je potrebné na účely vašej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ tretia strana nekoná ako spracovateľ údajov v našom mene podľa čl. 28 GDPR,  ako spoločný prevádzkovateľ podľa čl. GDPR alebo ste nám na to dali výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť: 

 

 1. Našim sesterským spoločnostiam 
 1. Externým poskytovateľom služieb, ako sú konzultanti, poradcovia a audítori. Vaše údaje môžeme taktiež zdieľať s ďalšími dôveryhodnými poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú služby ako sú IT služby, marketing, finančné služby, reklama, archivácia a skladovanie dokumentov.  
 1. Verejné alebo vládne orgány, ak to vyžadujú platné zákony a predpisy. 

 

V prípade potreby sa zaviedli príslušné dohody o spracovaní údajov a mechanizmy prenosu. JDE nezodpovedá za politiku poskytovateľov tretích strán. 

 1.  Zabezpečenie údajov 

Prijímame technické a organizačné opatrenia na čo najlepšiu ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia zahŕňajú šifrovacie postupy na našich webových stránkach. Vaše údaje sa prenášajú z vášho počítača na náš server a naopak prostredníctvom internetu pomocou šifrovania TLS. 

Môžete to rozpoznať podľa symbolu zámku v stavovom riadku prehliadača a riadku adresy začínajúcej https://. 

 

 1. Vaše práva ako dotknutej osoby 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov vám GDPR udeľuje určité práva ako dotknutej osobe: 

Právo na prístup dotknutej osoby (čl. 15 GDPR) 

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú; v takom prípade máte právo byť informovaný o týchto osobných údajoch a dostávať informácie uvedené v čl. 15 GDPR. 

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) 

Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a s prihliadnutím na účely spracúvania právo na úplné doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia bezodkladne. 

Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR) 

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu, ak sa uplatňuje jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR. 

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) 

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v čl. 18 GDPR, napr. ak ste namietali proti spracovaniu, počas trvania nášho preskúmania. 

Právo na prenos údajov (čl. 20 GDPR) 

V niektorých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v článku 20 GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos týchto údajov tretej strane. 

Právo odvolať súhlas (čl. 7 GDPR) 

Ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Upozorňujeme, že odstúpenie od zmluvy je účinné len do budúcnosti. Spracovanie, ktoré sa uskutočnilo pred odstúpením, nie je ovplyvnené. 

Právo namietať (čl. 21 GDPR) 

Ak sa údaje zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov na účely našich oprávnených záujmov) alebo na základe čl. 6 ods. 1 1 e GDPR (spracovanie údajov na účely ochrany verejných záujmov alebo výkonu úradnej moci), máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Osobné údaje potom už nebudeme spracovávať, pokiaľ neexistujú presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú údaje stále potrebné na stanovenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR) 

Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje predpisy o ochrane údajov. Toto právo sa môže uplatniť najmä dozornému orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste vášho pracoviska alebo v mieste podozrenia z porušenia. 

Uplatnenie vašich práv 

Pokiaľ nie je uvedené inak, kontaktujte nás, aby ste uplatnili svoje práva. Naše kontaktné údaje nájdete v týchto Zásadách. 

 1. Úradník pre ochranu údajov 

Náš globálny úradník pre dodržiavanie predpisov a externý úradník pre ochranu údajov sú k dispozícii, aby poskytli ďalšie informácie o ochrane údajov.  

JDE Globálny úradník pre dodržiavanie predpisov  

privacy@jdecoffee.com 

 

FIRST PRIVACY GmbH,  

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Brémy, Nemecko 

www.first-privacy.com 

office@first-privacy.com